شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، بهمن ماه ۱۳۹۸

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

16th national iranian crop science congress

پوستر شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران