نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، شهریور ماه ۱۳۸۵

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

9th Iranian Congress of Agricultural Sciences and Plant Breeding

نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۵ توسط دانشگاه تهران،پرديس ابوريحان دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران