ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی، تیر ماه ۱۴۰۲

ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

The 6th National Congress of Chemistry and Nanochemistry from research to national development

پوستر ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی