سومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

Third National Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to National Development

پوستر سومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

سومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی