کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی، مهر ماه ۱۳۹۶

کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

National Congress on Chemistry and nano-chemistry, from research to national development

پوستر کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی