چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی، مهر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

4th National Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to National Development

پوستر چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی