پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

Fifth National Congress of Chemistry and Nanochemistry from Research to National Development

پوستر پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی

پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات میان رشته ای در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی