نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران، اسفند ماه ۱۴۰۱

نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران

The 9th Scientific-Research Conference on Development and Promotion of Management and Accounting Sciences of Iran

پوستر نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران

نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران