هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران، خرداد ماه ۱۴۰۱

هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران

7th National Conference on New Research in Management, Economics and Accounting in Iran

پوستر هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران

هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ توسط مجتمع آموزش عالی سراوان،مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران