هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران، شهریور ماه ۱۴۰۲

هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران

The 8th National Conference on Modern Research in Humanities, Economics and Accounting of Iran

پوستر هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران

هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ توسط مجتمع آموزش عالی سراوان، مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران