پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری، شهریور ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری

5th National Conference on Modern Research in Humanities, Economics and Accounting

پوستر پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری

پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،مركز مطالعات و تحقيقات اسلامي سروش حكمت مرتضوي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی،اقتصاد و حسابداری