اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

پوستر اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۴ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مدیریت نوین :
 
-    مدیریت دولتی
-    مدیریت بازرگانی
-    مدیریت صنعتی
-    مدیریت آموزشی
-    مدیریت اجرایی
-   مدیریت ورزشی
-   مدیریت استراتژیک
-  مدیریت رسانه ای
-  مدیریت زمان
-  مدیریت تکنولوژی
-  مدیریت فناوری اطلاعات
-   مدیریت شهری
-  مدیریت امور فرهنگی
-   مدیریت مالی
-   مدیریت کارآفرینی
-  مدیریت MBA
-   مدیریت آموزش عالی
-   مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
-  مدیریت محیط زیست
-  مدیریت ریسک
-  مدیریت انرژی
-  مدیریت و برنامه ریزی
-  مدیریت بحران
-  مدیریت پدافند غیرعامل
-  مدیریت علوم اجتماعی
-  مدیریت انتظامی
-   مدیریت امور دفاعی
-  مدیریت و توسعه پایدار
-  مدیریت ثبت اسناد و املاک
-  مدیریت جهانگردی
-  مدیریت اطلاعات
-  مدیریت کتابخانه ای
-  مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
- مدیریت تولید و عملیات
-  مدیریت تصمیم گیری و سیاستگذاری
-   سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت نوین

برنامه ریزی اجتماعی و فرهنگی
-   برنامه ‌ریزی و مدیریت فرهنگی
-  جامعه و فرهنگ شهری نوین
-   امنیت اجتماعی و توسعه نظم عمومی
-  برنامه ریزی و آمایش سرزمین

-  پژوهش علوم اجتماعی و فرهنگی
-  علوم ارتباطات اجتماعی و فرهنگی
-  مطالعات زنان و خانواده در جامعه
-  مطالعات فرهنگی و مدیریت رسانه
-   جمعیت شناسی
-  مددکاری اجتماعی
-  برنامه ریزی رفاه اجتماعی
-  برنامه‌ریزی اداری
-   برنامه ریزی و مدیریت تولید
-  برنامه ریزی طراحی و مدیریت
-  برنامه ریزی گردشگری
-  مطالعات راهبردی فرهنگ
-  برنامه ریزی امور فرهنگی
-  زیست اخلاق اسلامی
- مطالعات جوانان
-  فلسفه تعلیم و تربیت
-  مدیریت راهبردی فرهنگ
-  تبلبغ و ارتباطات اجتماعی و فرهنگی
-  فرهنگ و ارتباطات اسلامی
- دانش اجتماعی مسلمین
-  سایر مباحث مرتبط با علوم اجتماعی و فرهنگی
 
محورهای ویژه
-   نقش مدیریت نوین در کاهش آسیب‌های فرهنگی- اجتماعی  جامعه
-   راهکارهای کاهش آلودگی‌های شهری، امنیت روانی و اجتماعی در شهرها
-   راههای توسعه و ترویج علوم و فنون پایدار فرهنگی
-  راهکارهای ضرورت توجه به فرهنگ و اندیشه اسلامی در جامعه
-   ضرورت توجه به اخلاق حرفه‌ای و آموزش در مباحث فرهنگی و اجتماعی
-  روش‌های آموزشی نوین در مباحث اجتماعی و فرهنگی
-  توسعه نظم عمومی در جامعه از طریق برنامه های فرهنگی
-   ارائه  الگوهای توسعه و مدیریت شهر ایرانی اسلامی
-   ارائه راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار همه جانبه در بخش اجتماعی و فرهنگی
-   اهتمام ویژه به مباحث مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در علوم مدیریت نوین
-   نقش جامعه شناسی شهری و روانشناسی محیطی در توسعه فرهنگ  عمومی
-  نوآوری و خلاقیت و آشنایی با تکنیکهای نوین مدیریت
-  اهمیت سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش در فرآیند رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی
-  نقش سازنده فناوری های نوین در پیشبرد جامعه
-   سایر مباحث مرتبطمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران