پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته، آبان ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته

The 5th National Conference on Mechanical-Civil Engineering and Advanced Technologies

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته

پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲ توسط مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، در شهر اسفراین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته