سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته، مهر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته

The 3rd National Conference of Mechanical Engineering-Civil and Advanced Technology

پوستر سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ توسط مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین،مجتمع آموزش عالي فني مهندسي اسفراين در شهر اسفراین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک- عمران و فناوری های پیشرفته