ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا، اسفند ماه ۱۴۰۱

ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا

The 6th International Conference on Mechanical, Industrial and Aerospace Engineering

پوستر ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا

ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا