پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا، اسفند ماه ۱۴۰۰

پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا

Fifth International Conference on Mechanical Engineering, Industries and Aerospace

پوستر پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا

پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا