دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا

Second International Conference on Mechanical Engineering, Industries and Aerospace

پوستر دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا

دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا