سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوا فضا، اسفند ماه ۱۳۹۸

سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوا فضا

Third International Conference on Mechanical Engineering, Industries and Aerospace

پوستر سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوا فضا

سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوا فضا در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوا فضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوا فضا