اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا، خرداد ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا

First International Conference on Mechanical Engineering, Industries and Aerospace

پوستر اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا

اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا