هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران، اسفند ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران

the 7th International Conference on Management, Accounting, Banking and Economics in Iran

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ توسط ،دانش بنیان داده پرداز آرین با همکاری دانشگاههای معتبر ایران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران