ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران، مهر ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران

The 6th International Conference on Management, Accounting, Banking and Economics of Iran

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ توسط ،شرکت دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران