ششمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، تیر ماه ۱۴۰۲

ششمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

6th International Conference on Law, Psychology, Education and Behavioral Science

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

ششمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۲ توسط ،سازمان همیاری شهرداری ها(دانشگاه علمی کاربردی) مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری