کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، شهریور ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

International Conference on Law, Psychology, Education and Behavioral Science

پوستر کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه علمي كاربردي-سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری