سومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، بهمن ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

3rd International Conference on Law, Psychology, Education and Behavioral Science

پوستر سومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

سومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری