چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری، تیر ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

4rd International Conference on Law, Psychology, Education and Behavioral Science

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری

چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی و رفتاری