سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، خرداد ماه ۱۳۹۹

سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت

13th National Congress of Progressive Pioneers

پوستر سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت

سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت