نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

9th National Congress of Progressive Pioneers

پوستر نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت