دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، آذر ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت

Twelfth National Congress of Progressive Pioneers

پوستر دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت

دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ توسط ،مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت