یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، آذر ماه ۱۳۹۶

یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت

11th Congress of the pioneers of progress

پوستر یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت

یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ توسط ،مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت