چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت

چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت

پوستر چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت

چهارمین کنگره پیشگامان پیشرفت در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط در شهر شیراز برگزار گردید.


اهداف کنگره:

- تلاش برای مشارکت حداکثری دانشجویان و جوانان فعال در اندیشه‌ورزی پیرامون الگوی پیشرفت کشور و فرآیند تدوین و تحقق آن
- ظرفیت‌سازی برای مطالبه و اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط نسل آینده‌ساز جامعه
- کمک به همگانی کردن و ترویج گفتمان پیشرفت در بین جوانان و دانشجویان
- فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه جوانان و دانشجویان کشور و بکارگیری آن برای تولید آثار علمی و هنری با موضوع پیشرفت
-  جهت‌دهی به تولیدات و آثار علمی و هنری دانشجویان و جوانان کشور در زمینه پیشرفت و ارزیابی و ارتقاء مداوم آنها
- فرهنگ‌سازی و تقویت روحیه خودباوری در بین دانشجویان و نسل جوان کشور

 

 

محورهای کنگره:

- هویت و سبک زندگی اسلامی ایرانی جوانان
- پایگاه اجتماعی و منزلت جوانان
- پیشرفت علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی جوانان
- جوانان، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی