پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بهمن ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

5th national conference on entrepreneurship and business management knowledge

پوستر پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه حضرت معصومه (س)،شبکه پژوهشگران ایرانی در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان