سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بهمن ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

3rd national conference on entrepreneurship and business management knowledge

پوستر سومین  کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه جامع علمي كاربردي مازندران و شركت پژوهشي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان