چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، اسفند ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

4th national conference on entrepreneurship and business management knowledge

پوستر چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي مازندران و شركت پژوهشي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان