کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، آبان ماه ۱۳۹۱

کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

National conference on entrepreneurship and management of knowledge based bussiness

پوستر کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۱ توسط ،مراكز سه گانه كارآفريني، رشد واحدهاي فن آوري، و ارتباط با صنعت(جامعه) د در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان