دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، بهمن ماه ۱۳۹۳

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

The second national entrepreneurship conference and business management business

پوستر دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،شركت پژوهشي طرود شمال در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان