سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات، آبان ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

13th International Conference on Information Technology, Computers and Telecommunications

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات