دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تیر ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات

Twelfth International Conference on Information Technology, Computer and Telecommunications

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات

دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۰ توسط ،سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات