یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات، اسفند ماه ۱۳۹۹

یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

11th International Conference on Information Technology, Computer and Telecommunications

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات