چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات، تیر ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات

4th National Conference on Information Technology?Computer & Telecommunication

پوستر چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات

چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربت حيدريه در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات