دهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات، آبان ماه ۱۳۹۹

دهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

10th International Conference on Information Technology, Computer and Telecommunications

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات

دهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بين المللي مطالعات دانشگاهي برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات،کامپیوتر و مخابرات