ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

The Sixth National Conference on Application of Novel Technologies in Engineering Sciences

پوستر ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

ششمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تربت حیدریه، در شهر تربت حیدریه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.