چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۵

چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

4st Conference on Application of Modern Technologies in Science and Engineering

پوستر چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربت حيدريه در شهر تربت حیدریه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی