دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

The Second International Conference and the Third National Conference on the Application of New Technologies in Engineering Sciences

دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربت حيدريه در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی