سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات، مهر ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات

پوستر سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات

سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربت حیدریه،دانشگاه تربيت حيدريه در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات