هشتمین کنفرانس تونل ایران

هشتمین کنفرانس تونل ایران

08th Iranian Tunneling Conference

هشتمین کنفرانس تونل ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط انجمن تونل ایران و دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای مباحث و مقالات کنفرانس

1- تحقیق و توسعه
  - آموزش و تحقیقات 
  - فناوری های جدید در طراحی، اجرا و بهره برداری
  - مهندسی ارزش در فضاهای زیر زمینی

2- برنامه ریزی، بررسی و طراحی فضاهای زیر زمینی
  - مبانی مطالعات وبررسی های زمین شناسی و ژئوتکنیک
  - مبانی و روش های تحلیل و طراحی
  - سیستمهای نگهدارنده
  - رفتار سنجی و ابزار دقیق

3- تکنولوژی ساخت فضاهای زیرزمینی
  - روش های اجرا (مکانیزه، چال و انفجار و کند و پوش)
  - فضاهای زیر زمینی خاص (پدافند غیر عامل، صنعت نفت و گاز ومعادن)
  - فضاهای زیر زمینی شهری
  - ریز تونل ها و لوله گذاری بدون حفر باز
  - تاسیسات در فضاهای زیر زمینی

4- پیمان ها و قرار دادها
  - مسایل قراردادی و مدیریت ریسک
  - مدیریت مطالعات، اجرا و بهره برداری
  - آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط با فضاهای زیرزمینی

5- ایمنی و محیط زیست
  - اثرات زیست محیطی
  - ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی
  - مسایل ایمنی-معیارها و استانداردها
  - معماری در فضاهای زیرزمینیمقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس تونل ایران