نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح، بهمن ماه ۱۳۹۷

نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح

19th National Conference on Engineering Level

پوستر نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح

نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایرانانجمن علوم و تكنولوژي سطح ايران -دانشكده صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح