هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی، اردیبهشت ماه 86

هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

08th Iranian Seminar on Surface Engineering

هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی