پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

The 5th international conference &The 6th national conference on Law and Political Science

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط جهاد دانشگاهی،موسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتادانشگاه جامع علمی و کاربردیمرکز بین المللی توسعه علم فرهنگ و عقلانیت در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.