دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی

2nd national conference on Law and Political Science

پوستر دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي شهرداري اردبيل - موسسه آموزش عالي علمي -كاربردي مديريت شهري و روستايي اردبيل و موسسه زيست رهپويان ايده پرداز آرتا در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق و علوم سیاسی