سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی، آبان ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

3rd international conference & 4th national conference on Law and Political Science

پوستر سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه علمي كاربردي پارس آبادجهاد دانشگاهي پارس آبادمركز بين المللي توسعه صلح،فرهنگ و عقلانيت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی